ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งแก้ไข email เบอร์โทรศัพท์เพื่อการอนุมัติและติดตามผลโครงการพัฒนาครูครบวงจร
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 1877 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2561

 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการพัฒนาครูครบวงจร (คูปองอบรมครู) และได้เปิดให้ข้าราชครูในสังกัดลงทะเบียนแล้วนั้นในระบบจำเป็นต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติและติดตามผลการอบรม ดังนั้นขอความกรุณาผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านโปรดกรอกข้อมูล email เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผ่านทาง gg.gg/surat1hrd คลิกเพื่อกรอกข้อมูล