ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข้อสรุปแนวทางการจัดหาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 2181 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ม.ค. 2561

 ข้อสรุปจากการประชุม Conferrence ระหว่างเลขาธิการ กพฐ กับ ผอ สำนักงานเขตพื้นที่

       1.  โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงข่าย uninet  จะต้องจัดหาผู้ให้บริการเองทั้งหมด โรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย uninet ใช้สัญญ๋าณ uninet ต่อไป
       2.  การใช้งบประมาณในการเช่าวงจรเครือข่ายให้ใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียน
       3.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เช่านั้นให้สามารถใช้ได้ทั้งการบริหารจัดการในสำนักงานและการบริการการเรียนการสอนได้ทั้งนักเรียนและครู
      4.   ในการจัดหาสามารถจัดหาแบบ Homeuse ได้โดยไม่ต้องมี Public IP และระบบจัดการตามข้อเสนอแนะ
      5.    ให้โรงเรียนรีบดำเนินการรายงานผลการจัดหาให้ สพฐ ทราบโดยด่วน กรณีนี้ขอให้โรงเรียนรายงานผ่านหน้า website เขตพื้นที่ www.surat1.go.th
 
หมายเหตุ
      1.    ในช่วงเปลี่ยนถ่าย TOT ประสานจะเปิดสัญญาณให้โรงเรียนได้ใช้ไปพลางก่อนระหว่างจัดหาผู้ให้บริการให้โรงเรียนเปิดอุปกรณ์ของ Moenet ทิ้งไว้เพื่อ TOT จะได้รีโมทมาจัดการระบบ
      2.    คณะทำงานที่เขตมีคำสั่งจะเข้าไปช่วยดูระบบภายในเพื่อทำข้อมูลแจ้ง สพฐ ให้ทราบความต้องการจำเป็นในปริมาณการใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน