ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แนวทางการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 2299 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ม.ค. 2561

 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน

          ตามที่ รัฐมนตรีกรทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมทางไกล VDO Conference เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องการยกเลิกเครือข่าย Moenet อันประกอบด้วยระบบ  IP VPN (มี Router Cisco) ระบบเครือข่าย DSL และ ระบบดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ที่ ศธ 04005/ว1206 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ สรุปความว่า
         1.  โรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย UNinet ตามที่แจ้งในที่ประชุมยังคงใช้บริการต่อไป แต่สามารถจัดหาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขเอกสารที่ทแนบโดยใช้งบประมาณของโรงเรียน
         2.  โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย UNinet ตามที่แจ้งในที่ประชุม ให้จัดหาจากผู้ให้บริการในพื้นที่โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งในประชุมซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือ สพฐ ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งการจัดหาตามเงื่อนไขมีลักษณะที่แตกต่างจากการใช้แบบ Homeuse ทั่วไป
         หากโรงเรียนมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ ศึกษานิเทศก์ นายชาญชัย ชื่นพระแสง 0819588595