ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1353 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2560

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด 2. แผนการดำเนินการคัดเลือก