ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 2456 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2560

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงครูปฐมวัย เพื่อรับการประเมินคงสภาพ และรับตราพระราชทานครั้งแรก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าประชุมครั้งนี้ เป็นครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ดำเนินการทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนที่รับการประเมิน จำนวน 27 โรงเรียน จำแนกเป็น ประเมินคงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน ประเมินคงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 19 โรงเรียน และประเมินขอรับตราครั้งแรก จำนวน 4 โรงเรียน ภายในเดือนมีนาคม 2561