ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีรับมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 36 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์, นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก จากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 114 ใบ มูลค่า 39,900 บาท โดยมีนางกนกพัชร ณ นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นางนันทรัตน์ สุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1