ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการตัดสิน Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 57 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ก.ค. 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสิน Best Practice สู่สมรรถนะผู้เรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในหัวข้อ การต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” สมรรถนะผู้เรียนอย่างมีความสุข เพื่อให้ครูในสังกัดมีเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยมีครูจำนวน 153 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1