ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสพฐ. ครบรอบ 21 ปี บูรณาการร่วมกับ 5ส ร่วมใจ สร้างวินัยองค์กร
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 29 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ก.ค. 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม “5ส ร่วมใจ สร้างวินัยองค์กร” ประจำปี 2567 ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรน่าอยู่ และปลอดภัยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1