ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพฐ.สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 22 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมงานสพฐ.สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร จุดที่ 3 ภาคใต้ โดยมีดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย และ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี พบปะหารือแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการแก้ไขหนี้สินกับ สพฐ. รวมทั้งผู้มีเงินเดือนเหลือน้อยกว่ากว่าร้อยละ 30 ผู้สนใจและมีความทุกข์จากการเป็นหนี้สิน และผู้บริหารจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-3 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพม.นครศรีธรรมราช และ สพป.ชุมพร เขต 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด เข้าร่วมอย่างคึกคักกว่า 700 คน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา