ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1079 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2567
สิ่งที่แนบมาด้วย : รายละเอียด