ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2566) จำนวน 34 อัตรา
ข้อมูลโดย : นางมาลี พันเส้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 1274 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
เรื่อง
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256
7
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 34 อัตรา

จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 08.30 น.
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1                   

สิ่งที่แนบมาด้วย : หนังสือเรียกตัว