ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 83 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 มิ.ย. 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ให้การต้อนรับ นายวินัย คุณวุฒิ ผู้ตรวจการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมาประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1