ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยเพื่อรองรับการประเมินผลด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 67 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยเพื่อรองรับการประเมินผลด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมมนินทร์ – ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1