ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับรายงานตัว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 226 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 เม.ย. 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 แสดงความยินดี และให้โอวาทในการทำงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมมนินทร์ – ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1