ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเชิงบูรณาการ ลดภาระงานครู และสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 132 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางสุริยา เครือรัตน์ , นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเชิงบูรณาการ ลดภาระงานครู และสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี