ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » งานเดิน - วิ่งการกุศล "เกาะพลวยเทรล 2024"
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 93 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 เม.ย. 2567

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน - วิ่งการกุศล "เกาะพลวยเทรล 2024" และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารสมเด็จพระราชชนนี เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเกาะพลวย บำรุงสำนักสงฆ์และปรับปรุงเมรุชุมชนบ้านเกาะพลวย ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย