ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » งานวันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 93 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 เม.ย. 2567

วันที่ 6 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีงานวันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย