ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ต้อนรับและแสดงความยินดี
ข้อมูลโดย : นายจักรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 109 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 เม.ย. 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสุใบด๊ะ หลำสะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1