ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) และกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง NS OPEN HOUSE
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 566 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 มี.ค. 2567

     วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) และกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง NS OPEN HOUSE  ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นการนำเสนอผลความสำเร็จของสถานศึกษา