ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนิกรประสาท
ข้อมูลโดย : นางสาวพิมพ์ชนก
จำนวนผู้เข้าชม : 183 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2566

 วันที่  24  พฤศจิกายน  2566 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนิกรประสาท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และติดตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดยได้สอบถามปัญหา อุปสรรค ความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบดูแลนักเรียน อัตรากำลังบุคลากรฯ ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนใหม่