ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน
ข้อมูลโดย : นางสาวพิมพ์ชนก
จำนวนผู้เข้าชม : 168 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 พ.ย. 2566

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต มอบหมายให้นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน โครงการส่งเสริมขยายผลการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ.2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1