ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ต้อนรับและแสดงความยินดี
ข้อมูลโดย : นางสาวพิมพ์ชนก
จำนวนผู้เข้าชม : 183 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2566

 วันที่  20  พฤศจิกายน  2566 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายสมใจ สิกขวัฒน์ และนางสาวณัฐชุดา  มะคุ้มใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้อนรับ นางลิลดา เจริญสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มาช่วยราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะผู้มาส่ง