ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 87 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายประทีป ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566  เพื่อรับฟังข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนในโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำ เขตตรวจราชการที่ 5 (Cluster 5)    จำนวน 2 ท่าน คือ นายวิโรจน์  ทองถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า และ นางสาวณทรรศน์  ถิ่นนา ครูโรงเรียนบ้านเกาะเต่า