ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 244 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายประทีป  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ต.ยุทธนา  บุณยะตุลานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นนักเรียนแกนนำการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน จำนวน 27 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวมจำนวน 108 คน และครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด โรงเรียนละ 1 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนวัดสมหวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านดอนมะกอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร บุคลากรจากสโมสรลูกเสือศรีสุราษฎร์ และชมรมลูกเสือเมืองคนดี ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/1CFzo7SaWB3JQzz76