ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 261 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายประทีป ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ต.ยุทธนา  บุณยะตุลานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ประจำปี 2566 ด้วยรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมีนางเมธาวี  รอดเลื่อม ครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และว่าที่ร้อยตรีวีระวุทธ นาคพิน ครูโรงเรียนบ้านนาสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้