ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” กิจกรรมถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี ระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 39 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” กิจกรรมถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี ระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ขอบคุณภาพจาก : นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1