ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมเป็นเกียรติโครงการ Open House สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 239 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติโครงการ Open House สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ส่งผลให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กศน.) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดจัดโครงการ Open House ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดจัดงานพิธีเปิดป้ายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี