ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 213 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2566

 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2566 ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล) โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้ให้กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกรอบอัตรากำลังในเขตพื้นที่ หรือความรับผิดชอบ ทั้งด้านอัตรากำลังครู รอง ผู้บริหารสถานศึกษา และผอ.สถานศึกษา เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมพัฒนาบริหารการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป มีผู้บริหารการศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในเขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และจังหวัดสตูล เข้าฟังการบรรยาย และประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิดการบริหารจัดการ ในครั้งนี้ ภาพ PR-Surat3 และคณะ ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/gmBQSvn5mYQA91iw9