ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 70 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยดำเนินการอบรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 71 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในรูปแบบทฤษฎี การลงมือปฏิบัติ งานเดี่ยว งานกลุ่ม และการทดสอบวัดความรู้ก่อน - หลังการอบรมตามโครงสร้างหลักสูตรการอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน 5 หน่วยความรู้ และในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรการอบรม จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอบคุณภาพจาก : นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/nJFKdpyePPou5JuJ7