ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศ ครูปฐมวัยในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 109 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2566

 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศ ครูปฐมวัยในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1