ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ระบบตรวจสอบคะแนน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผูู้้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566
ข้อมูลโดย : นางภัทราภรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 2764 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2566