ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ ๒
ข้อมูลโดย : นางภัทราภรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 2307 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2566