ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 678 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2566

ด้วย สพฐ.แจ้งว่า กรมควบคุมโรคได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ ๒ ของประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวนจำกัดเพียง ๒๐๐ ทีม ทั้งนี้ หากครบจำนวนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กองป้องกันการบาดเจ็บ www.ddc.moph.go.th/dip หรือ OR Code  รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย :