ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สำนักงาน ก.ค.ศ.ลงพื้นที่รับฟังและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 101 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2566

วุันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะเนื่องในโอกาสลงพื้นที่รับฟังและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและภาระงานที่แท้จริง