ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 131 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จ้งหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1