ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร จุดที่ 2 อำเภอเกาะสมุย
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 233 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร ตามโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จุดที่ 2 อำเภอเกาะสมุย ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/4w1mW5VpNgyoubEj7