ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 85 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2566

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวง ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อจัดหาทุนสำหรับจัดซื้อที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน และปรับปรุงอาคารเรียน/อาคารประกอบของโรงเรียนวัดคีรีวง และเพื่อพัฒนาการศึกษาอันส่งผลให้สามารถจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพแก่นักเรียนต่อไป