ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 649 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2566

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อการขยายผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยฯ ให้ครอบคลุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้วิกฤติ และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การไกล่เกลี่ยกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 2. การปรับโครงสร้างหนี้ 3. การวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน 4. การอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน 5 นิทรรศการการแก้ไขปัญหานี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง และผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง unlock.moe.go.th