ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2566
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 420 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 เม.ย. 2566

          ด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 “เรื่องใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บสาหัส-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” 

          ในการนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดจุลสารในรูปแบบ E-book  โดยสแกน QR Code ดังแนบ