ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 482 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี โรงเรียนวัดบ้านใน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมไม้ 9 โรงเรียนวัดนอก โรงเรียนวัดชลคราม และโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม โดยจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ