ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 - 4 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 227 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายสมใจ สิกขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 - 4 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการเงิน ให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือ จึงได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับภูมิภาค และกำหนดจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 หอประชุมหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี