ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 244 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 34 โรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 68 คน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1