ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 62 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเครือข่าย จำนวน 11 เครือข่าย และผู้บริหารโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 27 แห่ง ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1