ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 77 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1