ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 72 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานความปลอดภัย Moe Safty Center โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน