ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สทศ.สพฐ.ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 93 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2566

วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ทั้งนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านควนยูง และโรงเรียนวัดนิกรประสาท รวมทั้งพบปะ กับผู้บริหาร (นางสุริยา เครือรัตน์) ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อดูความพร้อมและการบริหารจัดการของศูนย์สอบ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์สอบ และสถานศึกษาบริหารจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด