ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 192 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนท่าทองอุแท จำนวน 8 โรงเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีลูกเสือ – เนตรนารี ทั้งหมด 324 คน และผู้กำกับลูกเสือ 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ