ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 73 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2566

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักร่วมกันในการประหยัดพลังงานทุกชนิด และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเขตตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามเป้าหมายการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 20