ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 99 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ได้กำหนดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์