ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 134 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ รับฟังปัญหา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายที่เดินทางมาเรียนรวม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โดยการขับเคลื่อนเป็นโครงการโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีโรงเรียนคุณภาพ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 และมีโรงเรียนเครือข่ายเดินทางไปเรียนรวม 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี โดยเริ่มเดินทางไปเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565